Top image
Holbæk
Orienteringsklub

Hvad med dig

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om et af vores udvalg eller måske være med i et udvalg. Så er du velkommen til at kontakte et udvalgsmedlem

Udvalg og kontaktpersoner

Holbæk Orienteringsklub har foruden bestyrelsen en række udvalg til at varetage den daglige ledelse af klubben. Hvert udvalg består af mindst en repræsentant fra klubbens bestyrelse, samt et antal klubmedlemmer der deltager i planlægninen indenfor udvalgets arbejdsområde.
Stævneudvalg
Udvalget udarbejder en kontinuerlig plan for klubbens stævner, planlægger større stævner, samt udpeger stævneledere. Udvalget har også ansvar for klubbens materiel til stævneafvikling, herunder IT-software og hardware.

Se udvalgets arbejdsbeskrivelse her.
Finn Skouenborg Kontakt:
Bestyrelsesrepræsentant
Jan Thiesen
Anton Lauritzen Stævne-IT
Brian Jørgensen
Aktivitetsudvalg
Udvalget varetager klubbens aktiviteter, som har til formål at skabe højere aktivitet i klubben, og/eller som har et mere socialt aspekt. Herunder hører planlægningen af klubture og klubfester, koordinering af deltagelse/holdopsætning til diverse stafetter, etapeløb eller andre interessante stævner, herunder også de 3 årlige Divisionsmatcher. Udvalget har også ansvaret for afviklingen af det årlige klubmesterskab.

Se udvalgets arbejdsbeskrivelse her.
Anette Lindegaard Christensen Kontakt: anettelchristensen@gmail.com
Anette Kalle Larsen Bestyrelsesrepræsentant
Henrik Fabricius Buchwald
Astrid Rosa Husted Sigvardsen
Rekrutteringsudvalg
Udvalget har til formål at tiltrække flere medlemmer til klubben. Udvalget planlægger kampagner og aktiviteter til synliggørelse af klubben, og koordinerer markedsføringen heraf.

Se udvalgets arbejdsbeskrivelse her.
Anette Kalle Larsen Kontakt: anettedk@gmail.com
Bestyrelsesrepræsentant
Bjark Bo Christensen
Træningsudvalg
Udvalget har ansvaret for at planlægge klubbens træningsløb, og andre aktiviteter der har til formål at bidrage med O-teknisk eller fysisk træning.

Se udvalgets arbejdsbeskrivelse her.
Bjark Bo Christensen Kontakt: bjarkbo@gmail.com
Træner
Sekretær
Astrid Riis Bestyrelsesrepræsentant
Teknisk træner
Mette Thiesen
Ungdomsudvalg
Udvalgets opgave er at fremme fællesskab og sociale relationer blandt børn og unge i klubben. Dette sker bl.a ved at planlægge og gennemføre udvalgte fokus aktiviteter for klubbens børn og unge.

Se udvalgets arbejdsbeskrivelse her.
Astrid Riis Kontakt: astrid.riis@hotmail.com
Bestyrelsesrepræsentant
Lene Justesen
Astrid Rosa Husted Sigvardsen
Kortudvalg
Udvalget har ansvaret for administration og vedligeholdelse af klubbens beholdning af orienteringskort, og herunder også kontakten til skovejere for aftaler om adgangsforhold til de berørte områder.

Salg af orienteringskort hører også under udvalgets arbejdsområde.

Se udvalgets arbejdsbeskrivelse her.
Jan Thiesen Kontakt: kort@holbaekorienteringsklub.dk
Bestyrelsesrepræsentant
Kortsalg
Finn Skouenborg
Husudvalg
Efter udflytningen til Holbæk Sportsby, er udvalgets primære funktion at repræsentere klubben i Holbæk Sportsbys Brugerråd. Endvidere hører driften af klubbens materiel depot ind under udvalget. Som det eneste udvalg, vælges repræsentant til Husudvalget direkte på generalforsamlingen jf. klubbens vedtægter.
Bent Jensen Valgt på Generalforsamlingen
Forsiden

Holbæk Orienteringsklub :: Sports Allé 1 :: 4300 Holbæk :: tlf. 29 69 06 42 :: info@holbaekorienteringsklub.dk[Log ind]

opdateret 23. november 2023

Webmaster