Top image
Holbæk
Orienteringsklub

Hvad med dig

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om et af vores udvalg eller måske være med i et udvalg. Så er du velkommen til at kontakte et udvalgsmedlem

Udvalg og kontaktpersoner

Holbæk Orienteringsklub har foruden bestyrelsen en række udvalg. De fleste udvalg består af 2 eller flere klubmedlemmer og mindst en repræsentant fra klubbens bestyrelse.
Kortudvalg
Udvalget har ansvaret for at klubbens eksisterende kortbeholdning vedligeholdes, og for at inddrage nye områder til udvidelse af klubbens kortbeholdning. Udvalget har også ansvaret for uddannelse af medlemmer til korttegningsopgaver, og for materiel, herunder IT-software, til kortfremstilling.
Person Jan Thiesen
Bestyrelsesrepræsentant
Kortsalg
Person Finn Skouenborg
Træningsudvalg
Udvalget har ansvaret for at planlægge klubbens træningsløb, og andre aktiviteter der har til formål at bidrage med O-teknisk eller fysisk træning.
Person Astrid Riis
Bestyrelsesrepræsentant
Teknisk træner
Person Bjark Bo Christensen
Træner
Sekretær
Stævneudvalg
Udvalget udarbejder en kontinuerlig plan for klubbens stævner, planlægger større stævner, samt udpeger stævneledere. Udvalget har også ansvar for klubbens materiel til stævneafvikling, herunder IT-software og hardware.
Person Finn Skouenborg
Bestyrelsesrepræsentant
Person Jan Thiesen
Person Anton Lauritzen
Stævne-IT
Person Brian Jørgensen
Aktivitetsudvalg
Udvalget varetager klubbens øvrige aktiviteter, som har til formål at skabe højere aktivitet i klubben, og/eller som har et mere socialt aspekt. Herunder hører planlægningen af klubture og klubfester, koordinering af deltagelse/holdopsætning til diverse stafetter, etapeløb eller andre interessante stævner, herunder også de 3 årlige Divisionsmatcher. Udvalget har også ansvaret for afviklingen af det årlige klubmesterskab.
Person Henrik Snedker Pedersen
Bestyrelsesrepræsentant
Person Anette Lindegaard Christensen
Person [endnu et medlem vælges snart]
Husudvalg
Efter udflytningen til Holbæk Sportsby, er udvalgets primære funktion at repræsentere klubben i Holbæk Sportsbys Brugerråd. Endvidere hører driften af klubbens materiel depot ind under udvalget. Som det eneste udvalg, vælges repræsentant til Husudvalget direkte på generalforsamlingen.
Person Bent Jensen
Forsiden

Holbæk Orienteringsklub :: Sports Allé 1 :: 4300 Holbæk :: tlf. 29 69 06 42 :: info@holbaekorienteringsklub.dk[Log ind]

opdateret 7. august 2022

Webmaster