Top image
Holbæk
Orienteringsklub

Tilmelding til løb

Der er forskel på hvordan man tilmelder sig til interne klubaktiviteter, og officielle løb på DOF's terminsliste.

Interne klubaktiviteter

Til de ugentlige træningsløb i klubben, benyttes app'en Spond. Her har trænerteamet en gruppe, hvor man tilmelder sig de enkelte træningsaktiviteter. Tilmelding til træning blev en nødvendighed i forbindelse med forsamlingsrestriktionerne som følge af Corona epidemien, men det forventes at man fortsætter med tilmelding til træningsaktiviteter, således at trænerteamet har bedre mulighed for at planlægge øvelserne og få printet det rigtige antal kort.

Man kommer i gang med app'en Spond her:

Deltagelse i træningsløb er som udgangspunkt gratis for alle.

Har man ikke lige adgang til Spond, eller har man spørgsmål vedr. Spond eller træning generelt, så kan man også altid kontakte trænerteamet direkte: Bjark Bo Christensen, bjarkbo@gmail.com, mobil 31 17 98 45.


Andre klubaktiviteter (klubture, klubfester, …) kan have andre tilmeldingsformer. Enten via mail, eller via en tilmeldingsside på vores hjemmeside. Det vil altid fremgå af aktiviteten på hjemmesiden, hvorledes man tilmelder sig i hvert enkelt tilfælde.

Tilmelding via Facebook aktiviteter betragtes kun som hensigtserklæringer, og vil normalt ikke blive betragtet som gyldig tilmelding, medmindre det helt specifikt er angivet for den enkelte aktivitet at der benyttes Facebook tilmelding her.

Officielle løb

Dette er løb som arrangeres af andre klubber, og som afvikles i DOF regi efter helt specifikke regler fastlagt i DOF's Løbsreglement. Deltagelse i disse løb kræver aktivt medlemskab af HOK.

Løbene kan have forskellige betegnelser, som fx: Terminslisteløb, Kredsløb, Divisionsmatch, DM-løb, eller lignende.

De løb, som skønnes at være relevante for løbere fra HOK, findes i kalenderen på vores hjemmeside. Til disse løb er altid tilknyttet en Indbydelse fra arrangøren, hvor de nærmere regler, løbsområde, banelængder mv. vil fremgå. For deltagelse i disse løb betales altid en separat Startafgift, som også vil fremgå af Indbydelsen.

Tilmelding til disse løb skal altid forgå via DOF's officielle portal

Der vil være en seneste frist for tilmelding, som normalt ligger 1-2 uger før selve løbet.

I O-Service findes også den totale liste over officielle løb i hele Danmark (og ikke kun dem som er udvalgt til kalenderen på vores hjemmeside). Som aktivt medlem i HOK kan man frit tilmelde sig alle løb som fremgår af O-Service.

For at logge ind på O-Service og tilmelde sig løb, skal man have en adgangskode som udleveres af klubbens Klubtilmelder: tilmelding@holbaekorienteringsklub.dk

Når man tilmelder sig et løb i O-Service, så betaler klubben i første omgang Startafgiften. Man skal altså ikke sende penge i forbindelse med tilmeldingen. Startafgiften påføres så ens medlemskonto i klubben, og opkræves med den næste kontingentopkrævning (typisk 2 gange årligt).

Tilmelding via evt. Facebook aktiviteter for disse løb er aldrig gyldige tilmeldinger.

Tilmeldinger via O-Service administreres og godkendes af klubbens Klubtilmelder, som også kan være behjælpelig med tilmelding eller spørgsmål: Anton Lauritzen, tilmelding@holbaekorienteringsklub.dk, mobil 20 77 88 08.
Forsiden

Holbæk Orienteringsklub :: Sports Allé 1 :: 4300 Holbæk :: tlf. 29 69 06 42 :: info@holbaekorienteringsklub.dk[Log ind]

opdateret 1. marts 2023

Webmaster