Top image
Holbæk
Orienteringsklub

Facit

Start Naturskolen

Start Isefjordskolen

Skoleprojekt Ladegårdsområdet

Ladegårdsområdet i Holbæk, bestående af Knudskov, Torbenlund og omliggende arealer, er et bynært område omgivet af 6 skoler. Lilleskolen, Stenhus Gymnasium og Kostskole, Isefjordskolen, Den private Realskole og 10. klasse Skolen.

For at gøre det nemmere for idrætslærerne at arrangere orienteringsløb, skattejagt og naturforståelse for blot at nævne nogle få mulige aktiviteter, har Holbæk Orienteringsklub, med godkendelse af Holbæk Kommune, etableret et fastpostsystem i området med 45 stolper.

Anlægget er naturligvis åbent for alle skoler og FDF'ere, spejdere og andre foreninger eller familier eller enkeltpersoner er naturligvis også velkomne til at benytte anlægget.

Der er udarbejdet i alt 15 baneforslag, begynder-, lette- og mellemsvære baner. Kort til disse er angivet til venstre på denne side og kan downloades efter behag – eller kan fremkaldes med QR-koden på startsolpernes anvisningsskilte. Startstolper findes 3 forskellige steder:

Startsted 1: Parkeringspladsen ved Naturskolen

Startsted 2: Bag Isefjordskolen

Startsted 3: Det syd-vestlige skovhjørne overfor Stenhus, ved Skagerakvej (kommer senere)

Begynderbanerne følger skovstier og skovveje og har stolper tilfælles med Hjerteforeningen.

Alle stolper er forsynet med en plade med postnr. og 3 kodebogstaver, som kan noteres i kortets kontrolrubrik (husk blyant). Kontrol af at man har været ved rette post foretages efterfølgende her på siden.
Forsiden

Holbæk Orienteringsklub :: Sports Allé 1 :: 4300 Holbæk :: tlf. 29 69 06 42 :: info@holbaekorienteringsklub.dk[Log ind]

opdateret 11. december 2014

Webmaster