Top image
Holbæk
Orienteringsklub

Nyheder

Her kan du se alle klubbens nyheder

Generalforsamling 2015

Onsdag den 4. februar kl. 19:30 blev der afholdt den årlige generalforsamling i Holbæk Orienteringsklub. Der var fremmødt 15 medlemmer, inkl. en fuldtallig bestyrelse.

De fleste af de fremmødte havde også deltaget i den forudgående træning og fællesspisning.

Bestyrelsens beretning og regnskab for året 2014 blev fremlagt, og godkendt uden nævneværdige kommentarer.

Planerne, og tilhørende budget, for året 2015 blev præsenteret.

Her vil der være fokus på at gøre en god figur i årets Divisionsmatch, således at vi til efteråret kan være med i kampen om oprykning til 4. division. Det vil bl.a. ske via en målrettet indsats fra Træningsudvalgets side!

Endvidere skal vi arrangere det årlige Pinseløb på Vesterlyng 2. pinsedag, ligesom vi er involveret i en række VTR-natløb i foråret og efteråret, og selvfølgelig også de sædvanlige VTR-løb i vintersæsonen.

Herudover igangsættes der to korttegningsprojekter i løbet af foråret.

Og endelig vil der komme en mere målrettet indsats mod klubbens unge løbere, fra det nyetablerede Ungdomsudvalg.

Næste punkt på dagsordenen var valg til bestyrelse og øvrige tillidsposter. Dette punkt var hurtigt overstået med genvalg på samtlige poster.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig således:
  • Formand: Jan Thiesen
  • Næstformand: Søren Klinkby
  • Kasserer: Anton Lauritzen
  • Bestyrelsesmedlemmer: Mogens Jensen og Brian Jimmi Bech
Samtidig blev der udpeget bestyrelsesrepræsentanter til klubbens stående udvalg. Disse udvalg, og deres sammensætning, kan ses her.

Den generelle debat på generalforsamlingen udmøntede sig bl.a. i følgende to punkter:
  • Hvordan gør vi Nytårsstafetten mere attraktiv? Der blev foreslået en evaluering/”brainstorm”, med det formål at se på om konceptet omkring Nytårsstafetten kan/skal nytænkes.
  • Et ønske om flere klubaftener. Det kunne være med temaer af orienteringsteknisk karakter (”tørtræning”), planlægning af kommende aktiviteter, debat af nye tiltag, eller rene sociale arrangementer. Gerne kombineret med fysisk/o-løbs træning.

Bestyrelsen opfordrer de enkelte udvalg til at have emnet ”Klubaften” med i deres generelle planlægning. Træningsudvalget og Aktivitetsudvalget har efterfølgende lovet at tage handsken op, og få arrangeret noget ”tørtræning” med tilhørende fællesspisning.

Dirigenten kunne i god ro og orden afslutte en fredelig generalforsamling kl. 21:30.


Oprettet den 3. marts 2015

Forsiden

Holbæk Orienteringsklub :: Højen 36 :: 4300 Holbæk :: tlf. 29 69 06 42 :: info@holbaekorienteringsklub.dk[Log ind]

Webmaster