Top image
Holbæk
Orienteringsklub

Nyheder

Her kan du se alle klubbens nyheder

Generalforsamling 2014

Onsdag den 26. februar afholdte Holbæk Orienteringsklub den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen foregik i Multihuset på Holbæk Fælled og startede med en løbetur på Fælleden. Umiddelbart inden generalforsamlingen blev der spist smørrebrød.

Ved generalforsamlingen fremlagde formand Jan Thiesen sin beretning og kasserer Anton Lauritzen fremlagde det reviderede regnskab, hvorefter klubbens planer for 2014 blev gennemgået. I 2014 vil blive fokuseret på aktivering af medlemmer, deltagelse i løb samt de sædvanlige klubture såsom påsketur, fidusweekend og klubmesterskab. Desuden blev budgettet for 2014 også gennemgået.

Bestyrelsen foreslog at kontingentet skulle fortsætte uændret, hvilket blev godkendt. Herefter blev Jan Thiesen genvalgt som formand. Mogens Jensen og Brian Jimmi Bech blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer og Bent Jensen blev valgt til husudvalget.

Generalforsamlingen sluttede med at formanden takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer Søren Munk Petersen og Anders Knudsen for deres store arbejde i klubben.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig og ser nu således ud:
  • Formand: Jan Thiesen
  • Næstformand: Søren Klinkby
  • Kasserer: Anton Lauritzen
  • Bestyrelsesmedlem: Mogens Jensen
  • Bestyrelsesmedlem: Brian Jimmi Bech


Oprettet den 6. april 2014

Forsiden

Holbæk Orienteringsklub :: Højen 36 :: 4300 Holbæk :: tlf. 29 69 06 42 :: info@holbaekorienteringsklub.dk[Log ind]

Webmaster