Top image
Holbæk
Orienteringsklub

Hvad med dig

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om et af vores udvalg eller måske være med i et udvalg. Så er du velkommen til at kontakte et udvalgsmedlem

Udvalg og kontaktpersoner

Holbæk Orienteringsklub har foruden bestyrelsen en række udvalg. De fleste udvalg består af 2 eller flere klubmedlemmer og mindst en repræsentant fra klubbens bestyrelse.
Ungdomsudvalg
Udvalget er nyetableret i 2015. Beskrivelse følger.
Person Anette Lindegaard Christensen
Ungdomskontakt
Person Peter Lauritzen
Ungdomstræner
Person Søren Klinkby
Bestyrelsesrepræsentant
Kortudvalg
Udvalget har ansvaret for at klubbens eksisterende kortbeholdning vedligeholdes, og for at inddrage nye områder til udvidelse af klubbens kortbeholdning. Udvalget har også ansvaret for uddannelse af medlemmer til korttegningsopgaver, og for materiel, herunder IT-software, til kortfremstilling.
Person Jan Thiesen
Bestyrelsesrepræsentant
Kortsalg
Person Tage Frydendal
Træningsudvalg
Udvalget har ansvaret for at planlægge klubbens træningsløb, og andre aktiviteter der har til formål at bidrage med O-teknisk eller fysisk træning.
Person Astrid Thomsen
Teknisk træner
Person Brian Jimmi Bech
Bestyrelsesrepræsentant
Fysisk træner
Person Peter Lauritzen
Ungdomstræner
Person Bjark Bo Christensen
Sekretær
Stævneudvalg
Udvalget udarbejder en kontinuerlig plan for klubbens stævner, planlægger større stævner, samt udpeger stævneledere. Udvalget har også ansvar for klubbens materiel til stævneafvikling, herunder IT-software og hardware.
Person Anton Lauritzen
Stævne-IT
Person Jan Thiesen
Bestyrelsesrepræsentant
Aktivitetsudvalg
Udvalget varetager klubbens øvrige aktiviteter, som har til formål at skabe højere aktivitet i klubben, og/eller som har et mere socialt aspekt. Herunder hører planlægningen af klubture og klubfester, koordinering af deltagelse/holdopsætning til diverse stafetter, etapeløb eller andre interessante stævner, herunder også de 3 årlige Divisionsmatcher. Udvalget har også ansvaret for afviklingen af det årlige klubmesterskab.
Person Mogens Jensen
Bestyrelsesrepræsentant
Person Sanne Kolenda
Person Kerstin Fisker
Husudvalg
Husudvalget er et fælles udvalg mellem Gangsportsforeningen og Orienteringsklubben. Udvalget varetager driften af det fælles klubhus, og kontakten til kommunen vedrørende huset og relaterede emner. Som det eneste udvalg, vælges repræsentant til husudvalget direkte på generalforsamlingen.
Person Bent Jensen
Forsiden

Holbæk Orienteringsklub :: Rugvangen 18 :: 4060 Kirke Såby :: tlf. 29 69 06 42 :: info@holbaekorienteringsklub.dk[Log ind]

opdateret 3. marts 2015

Webmaster